سلام عزیزان یکی از هیجان انگیز ترین قسمت های کار ما ، تغییراتی هست که میبینیم . و وقتی میبینیم مراجعه کننده از این تغییر خوشحال هست ما هم خوشحال تر میشیم . خانم سوگند امیری هم با این تغییر همه رو هیجان زده کرد 😉 حالا این درمورد جراحی زیبایی و چهره هست ، اما چیزی که هر روزه باهاش مواجه هستیم تغییرات هر روزه خودمون و اطرافیان هست . من همیشه به خودم میگم امروز چقدر نسبت به دیروز تغییر کردم؟ کدوم کارم اشتباه بود و کدوم کارم درست . و هر روز با خودم تمرین تغییر به سمت بهتر شدن را میکنم . شما چطور؟ جز تغییر در ظاهر چه تغییراتی براتون مهم هست؟ برای این تغییر چه تلاشی میکنید؟

سلام عزیزان یکی از هیجان انگیز ترین قسمت های کار ما ، تغییراتی هست که میبینیم . و وقتی میبینیم مراجعه کننده از این تغییر خوشحال هست ما هم خوشحال تر میشیم . خانم سوگند امیری هم با این تغییر همه رو هیجان زده کرد 😉 حالا این درمورد جراحی زیبایی و چهره هست ، اما چیزی که هر روزه باهاش مواجه هستیم تغییرات هر روزه خودمون و اطرافیان هست . من همیشه به خودم میگم امروز چقدر نسبت به دیروز تغییر کردم؟ کدوم کارم اشتباه بود و کدوم کارم درست . و هر روز با خودم تمرین تغییر به سمت بهتر شدن را میکنم . شما چطور؟ جز تغییر در ظاهر چه تغییراتی براتون مهم هست؟ برای این تغییر چه تلاشی میکنید؟