🍥دربـاره جراح(دکتر احمد علی رجب پور):

✔بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی

✔عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

✔عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

✔عضو هیئت علمی دانشگاه

🍥خانم افضلی: روابط عمومی

🍥آقای تهرانی: دستیار و مدیریت multimedia

🍥مهندس شاطریان: مدیریت IT