سوالات پزشکی خود را در پیچ اینستاگرام ما مطرح کنید.

دریافت مشاوره

خیر، تکنیکی که ما استفاده می کنیم مانع این امر می گردد.

روزی سه بار ، هر بار سه دقیقه، در طول سه ماه

زمان خاصی ندارد برای افراد متفاوت، فرق دارد.

به جراح مربوطه مراجعه فرمایید. می تواند به خاطر عدم استحکام داربست غضروفی باشد.