افتخارات دکتر رجب پور، برای دیدن اصل مدرک به صورت حضوری مراجعه فرمایید
پروانه طبابت از سازمان نظام پزشکی
 پروانه طبابت از سازمان نظام پزشکی
عضو بنیاد ملی نخبگان
عضو بنیاد ملی نخبگان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه اول آزمون جراحی عمومی
 رتبه اول آزمون جراحی عمومی
رتبه اول جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی
رتبه اول جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی
حکم استعداد درخشان
حکم استعداد درخشان
رتبه سوم المپیاد زیست شناسی کشور
رتبه سوم المپیاد زیست شناسی کشور
تالیف کتاب
تالیف کتاب
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
 انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران